Fryktar for det lokale eigartilhøvet

Hareid formannskap synest ikkje det er ein god idé at den nye museums-fusjonen overtar alle eigedomar og legg ned dei lokale eigarstyra til musea.

Brandal: Annika Brandal (V) meiner det er viktig å ta vare på det lokale engasjementet.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Dei tre stiftingane Sunnmøre Museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal skal fusjonere. Tilrådinga frå rådmannen var å godkjenne dei nye vedtektene, men Annika Brandal (V) var kritisk).