- Saka må vere ein alvorleg vekkar

Kostnadsoverslaget for utbygginga på Skeide er tema i denne vekas leiarartikkel.

utbygging: Ulstein kommune vil legge til rette for bustadbygging på Skeide. Dei har inngått avtale med alle grunneigarane. Lagmannsretten skal no fastsetje erstatninga. Foto: Linda Eikrem  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Korleis er det mogleg å rekne sytten millionar kroner feil? Det skjedde då eit eksternt firma skulle finne ut kva det vil koste Ulstein kommune å gjere store område på Skeide klar til bustadutbygging.