«Vekst i Hareid»-prosjektleiaren:

– Det er stor interesse for å utvikle reiselivet i Hareid kommune

John Breivik, prosjektleiar for «Vekst i Hareid», fortel at viljen til å utvikle reiselivet i Hareid kommune er tydeleg.

Prosjektleiaren John Breivik (bildet) er prosjektleiar for «Vekst i Hareid», og har så langt nytta mykje av tida på å besøke bedriftene i kommunen og jobbe med forprosjekt knytt til satsingar vidare. Han er overtydd om at det er stor interesse for å utvikle reiselivet i Hareid kommune.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Arkiv.

Nyhende

Vekst i Hareid er i år inne i eit forprosjekt, og målet er at ein då skal finne område og satsingar som vil gje effektar med prioritert innsats.