Rivinga er i gang

Nyhende

I november i fjor skreiv vikebladet.no at Ulstein Eigedomsselskap KF sette av pengar i budsjettet for 2019 til å rive Sjøgata 65 og Bjørndalvegen 21.