Vedlikehald av Ulstein kyrkje

Treng fleire millionar

Nyhende

Ulstein kyrkje treng ei rekkje vedlikehaldstiltak for å hindre at det oppstår skade, heiter det i eit rapport som blir lagt fram som orientering for Ulstein kommunestyre førstkomande torsdag.