Mellom liv og død

Notatar frå randsona

Arne Olafson Grimstad (1923-2019)  Foto: Leiv Arne Grimstad

Enkelte formuleringar syntest å kome frå draumesona mellom levd liv og unådd død

Nyhende

Far min, som døde nær 96 år gamal 4. mai i år, var proppfull av dikt i dei nasjonale, religiøse, naturnære og etisk finurlege sjangrane.