Helena har vore presis sidan den dagen ho vart fødd

Nyhende

Helena Hasund kom til verda i 2003, i eit badekar på Aker sjukehus. Etter mange år i Tigerstaden, og etter kvart som familien vaks, var det tid for å vende nasen mot heimstaden til far.