Regjeringa vil vurdere fotoboksar med snittmåling

Snittmåling – Regjeringa vil avgrense bruken av automatisk strekningskontroll til dei tilfella der ulykkesstatistikken tilseier at dette er det beste trafikktryggleikstiltaket, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) 

Nyhende

Regjeringa vil ha ein gjennomgang av kriteria for fotoboksar med måling av gjennomsnittsfart – såkalla automatisk strekningskontroll.