Kommunekompasset

Hareid gjekk opp 77 poeng

Kulturlivet: Hareid kommune får ros for å ha ein kulturskule med eit variert og godt tilbod. Kommunen tar også initiativ til og/eller samarbeider for at ulike kulturarrangement skal arrangerast årleg, som Opplev Hareid, Hareidsstemna, UKM med meir. Kommunen gir også støtte til personar og organisasjonar som aktivt bidrar til utviklinga av kulturlivet. Dette blir sett på som positivt. Foto frå Opplev Hareid.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Hareid kommune er godt nøgde med at dei gjekk opp 77 poeng i KS si kommuneundersøking. Målet var 300 poeng, og dei greidde 324 poeng.