Stor tru på at dei vil få over 500 poeng

Jobbar vidare: Ordførar Anders Riise trur det er mogleg for Hareid å få over 500 poeng i 2020. Det er viktig at kommunen torer å bli vurdert utanfrå for å få ei realitetsorientering og vite kva dei skal ta tak i og arbeide vidare med. 

Nyhende

– Det er veldig positivt at Hareid har så stor framgang, seier ordførar Anders Riise.