Kleven Verft

Opprettar «Nye Kleven»

Kleven verft: Administrerande direktør Olav Nakken vil gjere strukturendringar for å klargjere verftet for sal. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Kleven Verft opprettar eit nytt selskap for å gjere verftet meir attraktivt anten for nye eigarar, eller for å gjere det mogleg å ta verftet vidare på eiga hand.