Slik gjekk det då Sommarpatruljen besøkte 315 bedrifter

LOs sommarpatrulje under deira besøk i Ulsteinvik.   Foto: pressefoto

Nyhende

LOs Sommarpatrulje har no besøkt 315 bedrifter i Møre og Romsdal. Dei har intervjua ungdom under 35 år.

Dei er godt fornøgd med resultatet, sjølv om 109 bedrifter (35 prosent) brøyt lova.

16 bedrifter mangla arbeidskontrakt.

9 bedrifter gav ikkje opplæring.

21 bedrifter gav ikkje overtidsbetaling etter reglane i Arbeidsmiljølova.

32 bedrifter gav ikkje vaktlister i tide til tilsette, som skal vere 14 dagar i forkant.

8 bedrifter gav ikkje lønsslepp.

8 bedrifter gav ikkje feriepengar.

35 bedrifter er mistenkte for å bryte personvernet med kameraovervåking.

128 tilsette veit ikkje kven som er verneombod.

Sommarpatruljen skriv i ei pressemelding at dei har ordna nokre kontrakter og informert generelt til arbeidsgjevarane om korleis reglementet skal vere om dei fann manglar på stader. På dei arbeidsplassane det er tariffavtale så vil dei tillitsvalde få melding gjennom forbundet sitt om eventulle oppfølgingar.

Kent Logan Jelle, ungdomssekretær i LO og leiar for Sommarpatruljen, fortel at dei er glade for at dei blir tatt imot som bra. Få bedrifter har nekta dei adgang, og mange arbeidsgjevarar er glade for å få informasjon og skjemaer dei kan bruke for å få ting på stell. - Dei fleste vil jo ha alt i orden, men ikkje alltid veit korleis, og då er det bra me kjem på besøk, meiner Jelle. 

Sjølv om Sommarpatruljen har avslutta årets turné, er Sommarpatruljetelefonen framleis open, om det er nokon som lurer på noko.