Søppel på avveie

Rundt omkring i kommunen er det mykje søppel i naturen. Nokre plassar er det villfyllingar, der folk tømmer søppel ulovleg. Andre stadar har avfallet skylt opp frå havet. Ein av stadane kan det også verke som om folk nyttar til hyrdestunder og smugrøyking.

Fuglar og dyr kan få i seg noko som ikkje er bra for dei

Einar Heimdal, dagleg leiar Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Nyhende

I dei tilfella der det er snakk om søppel i naturen og villfyllingar, der det er enkeltpersonar eller små bedrifter som står bak - er det dei enkelte kommunane som har ansvar for å sette i gang tiltak.