Undersøking: Fleirtalet er positive til vindkraftutbygging

Flest svarer at dei er positive til vindmøller i ny undersøking, men berre om dei ikkje er synlege i tur- og bustadområdet.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Er du positiv til vindturbinar så lenge du slepp å sjå dei?
Du må velge et alternativ
Nyhende

NPK-NTB: Flest svarer ja til vindkraftutbygging, men berre dersom vindmøllene ikkje er synlege frå turterreng eller bustadstrøk, ifølgje ei ny undersøking.

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos for Dagbladet.

25 prosent svarer ja utan atterhald til vindkraftutbygging, medan ein like stor del er positive dersom vindmøllene eller vindturbinane ikkje er synlege frå tur- eller bustadområde.

39 prosent svarer nei uansett og 10 prosent veit ikkje.

I undersøkinga er det òg spurt om det er greitt å ta urørt natur i heimkommunen til deltakarane med same svaralternativ. Prosentane fordeler seg omtrent på same vis på dette spørsmålet. 27 prosent svarer ja, 25 prosent svarer ja med atterhald om at dei ikkje må vere synlege og 41 prosent svarer nei. 8 prosent veit ikkje.

Dei geografiske forskjellane er forholdsvis små. Motstanden er noko større i Midt-Noreg enn resten av landet. 43 prosent her svarer nei til vindkraft, medan 24 prosent svarer ja og 23 prosent ja med atterhald.

Folk i Oslo er mest positive til vindkraftutbygging. 22 prosent svarer ja, 25 prosent svarer ja med atterhald og 35 prosent svarer nei.

På Vestlandet svarer 27 prosent ja, 25 prosent ja med atterhald og 39 prosent svarer nei.

Undersøkinga vart gjennomført mellom 12.–19. juni.