Vil behalde dagens organisering

Men kommunen saknar ein evalueringsrapport som tek føre seg dei ulike alternative for organisering av politiet.

Ordførar: Knut Erik Engh skriv i ein uttale til Møre og Romsdal Politidistrikt at kommunen vil anbefale å halde fram med dagens organisering av politiet ei stund til, samt at det blir utarbeidd ein evalueringsrapport som blir lagt fram for høyringspartane før endeleg avgjerd. Arkivfoto. 

Nyhende

I eit brev frå Ulstein kommune, ved ordførar Knut Erik Engh, til Møre og Romsdal Politidistrikt har Engh kome med ein uttale frå kommunen om GDE-struktur. GDE står for Geografiske Driftseiningar.