SKAM og SKULD

I skamkulturen er å tape ansikt det verste som kan skje.  Foto: 123rf.com

Nyhende

Skil du mellom orda SKAM og SKULD? Den tidlegare marxist-leninisten Pål Steigan skriv på nettstaden steigan.no at det moderne Norge har utvikla seg frå å vere ein SKULD-kultur til ein SKAM-kultur. I begge tilfella er det snakk om kjenslemessige samfunnsmekanismar som opprettheld den sosial orden.