Skipstunnel kan få byggestart i 2021

Går alt etter dei planane som no ligg inne, vil bygginga av Stad Skipstunnel, verdas første skipstunnel, starte i 2021.

Den nye skipsleia: Med Stad Skipstunnel vil ein stor del av nyttetrafikken forbi Stadt mot Ålesund ta seg fram i dei indre fjordsystema. Strekninga Rovdefjorden-Vartdalsfjorden-Sulafjorden vil få den største trafikkauken. Å gå via Herøyfjorden og ut om Flø vil også vere eit aktuelt alternativ.  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Rovdefjorden, Vartdalsfjorden og Sulafjorden vil få meir trafikk.