Slår eit slag for Romsdalsaksen:

– Kan spare 4–6 milliardar

Viktig sak: Oskar Grimstad og Knut Erik Engh meiner spørsmålet om Romsdalsakse versus Møreaksen er den desidert viktigaste næringslivssaka i regionen. Dei håper å frigjere pengar til å byggje Hareid fastlandssamband, eit tiltaks om vil vere veldig viktig for næringslivet i Hareid og Ulstein, meiner dei. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Ved å byggje Romsdalsaksen i staden for Møreaksen vil fylket spare store pengar. Pengar dei kan bruke på å realisere Hafast tidlegare, meiner Oskar Grimstad og Knut Erik Engh.