Øyfolket

Otto hugsar at han datt i brønnen som to-åring

Otto Rinde er oppvaksen på Rindegarden på Ytre Dimna 

Nyhende

Otto Rinde er født ein januardag i 1938. Oppvaksen på Rindegarden på Ytre Dimna, saman med si mor, Nancy, og besteforeldre Sara og Peter Kornelius Rinde.