Framleis ikkje klart kven som blir Ulstein-ordførar

Nyhende

No er røystene talde opp, men representantane frå dei ulike partia har ikkje gått saman for å fordele posisjonar.