Knusande siger i sentrum for Frp

Høgre gjer eit katastrofeval i Hareid.

Folkelista gjer det skarpt i krinsane, medan Frp er største partiet blant dei som har førehandsrøysta i Hareid.   Foto: Linda Eikrem.

Nyhende

23:04: Framstegspartiet er størst i Hareid. Det er klart etter at resultata frå sentrumskrinsen er talde opp. Der fekk Frp heile 37,3 prosent av røystene. Arbeidarpartiet og Folkelista fekk 15,8 prosent kvar. Det vil seie at leiinga Folkelista hadde frå krinsane vart slukt av Frp.