Kven blir ny fylkesordførar?

Nyhende

Frå 21:00 kan du følgje utviklinga i valresultata frå fylkestingsvalet i Møre og Romsdal direkte i toppen av denne saka. Her kan du sjå dei kontinuerleg oppdaterte resultata frå valet og sjå korleis fylkestinget blir sjåande ut den komande perioden.