Kommunevalet 2019:

Sjå valresultatet i Ulstein

Nyhende

Frå 21:00 kan du følgje utviklinga i valresultata i Ulstein kommune direkte i toppen av denne saka. Her kan du sjå det kontinuerleg oppdaterte resultatet frå valet og sjå korleis kommunestyret blir sjåande ut den komande perioden.


I 2015 var det Framstegspartiet som vart største parti i Ulstein kommune med 21,3 prosent. Dei passerte dermed Høgre med sine 21,0 prosent og fekk flest representantar i kommunestyret med sine seks. Då var det totalt 3621 personar som nytta stemmeretten i kommunevalet i Ulstein. 622 av desse nytta seg av førehandsrøysting, og totalt hadde kommunen ein frammøteprosent på 59,7 prosent.

Slik vart resultatet i kommunevalet i Ulstein i 2015:

Frp: 21,3 % (6 representantar)

H: 21,0 % (5 representantar)

Ap: 19,7 % (5 representantar)

KrF: 13,1 % (3 representantar)

V: 12,2 % (3 representantar)

Sp: 7,7 % (2 representantar)

SV: 3,4 % (1 representant)

PDK: 1,6 % (0 representantar)