Frå rådmann til direktør?

Ragnhild Velsvik Berge kan gå frå rådmann til kommunedirektør i Hareid kommune. (arkivfoto)  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll

Nyhende

Hareid kommune vurderer å gje den øvste administrative leiaren ny tittel. Sakshandsamar Erlend Friestad skriv at det er ønskjeleg å få ei kjønsnøytral nemning på rolla som i dag heiter rådmann.