Samanslåing

UEKF + Ulstein fjernvarme AS

Ulstein kommune vurderer å flytte dei tilsette i Ulstein fjernvarme AS til Ulstein Eigedomsselskap KF.

Varme: Ulstein fjernvarme leverer all oppvarming av Ulstein Arena. No kan det bli aktuelt å overføre dei tilsette i fjernvarmeselskapet til eigedomsselskapet. Arkivfoto: Andreas Bjerknes 

Nyhende

Som eit innsparingstiltak vedtok Ulstein kommunestyre tidlegare i år at dei skulle sjå på organiseringa av UEKF og Ulstein fjernvarme AS.