Har venta på ny støymåling i årevis:

– Nokre dagar er trafikken nesten uuthaldeleg

– Det er mykje trafikk her, også mykje tungtrafikk, seier Sigmund Nordli. Han og familien bur like ved Kvalnesvegen, mellom Kvalnestunnelen og Garneskrysset. I fleire år har han prøvd å få gehør hos Statens vegvesen i at eigedomen hans bør støyskjermast.  

Nyhende

I stova til Sigmund Nordli står spisebordet knapt seks meter frå Kvalnesvegen. Kvart døgn passerer nesten 7.500 bilar på vegen.