Mykje arbeid å vere varaordførar

Hareid formannskap: Kristian Fuglseth sa det er mykje jobb å vere varaordførar, han var difor open for at den neste varaordføraren kan få meir enn det han har fått. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Etter å ha vore varaordførar i fire år meinte Kristian Fuglseth (Folkelista) at kommunen ikkje bør redusere godtgjersla til ordførar og varaordførar.