Vil jobbe vidare med felles plattform

Bernt Brandal og Annika Brandal blir truleg konstituert som ny ordførar og varaordførar for Hareid kommune på kommunestyremøtet 24. oktober.  

Nyhende

Førebels har Folkelista for Hareid, Venstre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti blitt samde om eit valteknisk samarbeid, men Bernt Brandal og Annika Brandal fortel at dei vil samtale vidare om ein felles plattform.