Lovar ut dusør etter hærverk på hytte:

– Eigaren vil ha eit svar

ved sjøen: Hytta som vart utsett for hærverk i starten av juni, ligg i Kjeldsundområdet i Herøy kommune. Ifølgje hytteeigaren, som ikkje ønskjer å gå ut med nøyaktig adresse for hytta, ligg eigedomen svært skjerma, og kan berre nåast til fots eller med båt. Foto: Linda Eikrem 

Det er viktig for eigar å få greie på motivet, for ei slik hending gjer vedkomande redd og usikker

Nyhende

Ein hytteeigar i Kjeldsund lovar no ut dusør for å få oppklart hærverk på hytta.