– Kommunen har ikkje råd

Knut Erik Engh, ordførar i Ulstein  Foto: arkivfoto: Anne Gry Eilertsen

Nyhende

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh, stadfestar at kommunen ikkje har pengar til å kjøpe eigedomen Petterbakken.