Statsbudsjettet for 2020 blei lagt fram måndag:

Ordførarane: – Mykje å vere nøgde med

Jamt over nøgde: Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) og avtroppande Hareid-ordførar Anders Riise (H).   Foto: Arkiv/Ingvild Aursøy Måseide.

Nyhende

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh (Frp) og ordførar i Hareid, Anders Riise (H) meiner framlegget til statsbudsjett vitnar om at regjeringa legg opp til eit strammare laup, men med ei stort sett fornuftig fordeling av pengane.