Formannskapet avviste «spleiselag» for bokbåten

Bokbåten Epos.  Foto: Arkiv.

Nyhende

Til siste formannskapsmøte i Hareid la Kristian Fuglseth (Folkelista) fram eit forslag der Hareid kommune gjekk inn i eit spleiselag med Hareid mållag og friskulen i Brandal om å skaffe midlar til besøk av den nedleggingstruga bokbåten Epos.