Gjennomgang av innkjøpsrutinane til Ulstein kommune

Lyste ikkje ut i Doffin

Innkjøp: Forvaltningsrevisjonen kjem til at Ulstein kommune stort sett følgjer regelverket og dei rammeavtalane dei har inngått, men dei fann eit par innkjøp som burde vore gjennomført annleis. 

Nyhende

Eit innkjøp på over to millionar vart ikkje kunngjort på Doffin. Og eit anna anbod burde vore lyst på ut på ny då verdien på kontrakten auka med 144 %.