Tussa-direktøren om framlegget til endring i kraftskatten i Norge:

– Vi er utsette for statleg kreativitetsdreping

– Eg trur ikkje dette distriktsfiendtlege forslaget vil gå gjennom i Stortinget. Men inntil dei gjer vedtak, vil ny utbygging av småkraft liggje på is, seier Tussa-direktør Elling Dybdal.   Foto: Svein Nordal/Møre-Nytt.

Nyhende

(Møre-Nytt): – Er det anna å vente at det er distriktsopprør i Norge? Vi er utsette for statleg kreativitetsdreping, seier Tussa-direktør Elling Dybdal.