Berntmarka og Solstien

Opnar for bustadblokker i Berntmarka

Blokk: Ulstein kommune legg opp til konsentrert utnytting av Berntmarka, med ulike byggjehøgder i området for at det skal gli godt inn i landskapet og ikkje vere til sjenanse for naboane rundt. Det blir opna for blokk eller terrassehus, det er opp til eventuell utbyggjar. Kart: Ulstein kommune 

Nyhende

Tidlegare i haust vedtok teknisk utval i Ulstein kommune å leggje planframlegget for Berntmarka og Solstien ut til offentleg ettersyn. I morgon, tysdag, blir planen lagt fram for Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne for uttale.