Vil gje fleire tilgang til Snoezelen

Renathe Rossi-Kaldhol og Ap ønskjer at fleire skal få tilgang til Snoezelen-tilbodet i Ulstein kommune.  

Nyhende

Ulstein Arbeidarparti fekk vedteke eit oversendingsframlegg om å undersøke utvida tilgang til Snoezelen-tilbodet.