Kontrollutvalsleiaren om Ulstein Arena-prosjektet

– Vi vart bundne til mastra

– Ved å lyse ut Ulstein Arena-prosjektet som ein plan- og design-kokurranse gav vi frå oss kontrollen. Vi forstod ikkje at dette kom til å binde oss til mastra.

Ulstein Arena 

Nyhende

Ivar Mork, leiar i kontrollutvalet kom i siste kommunestyret med ei utgreiing om kva som gjekk gale då byggekostnadane med Ulstein Arena kom ut av kontroll.