Skadedyrsaneringa vart meir omfattande enn ein først trudde

Renoveringa av ein kommunal bustad i Kyrkjegata i Ulsteinvik vart langt dyrare enn det UEKF hadde rekna med.

Det byrja med at rotter tok seg inn i dette kommunale bustadhuset i Kyrkjegata. Skadedyrsaneringa avdekte at tilstanden i huset var langt dårlegare enn det ein hadde trudd og UEKF har difor vore nøydd til å be kommunestyret godkjenne ei auke i investeringsramma for å setje huset i skikkeleg stand. 

Nyhende

Det heile starta med at huset vart invadert av rotter.