Fylkespolitikar Anders Riise og ordførarane i Hareid og Ulstein:

Uroa over forslaget om å auke ferjeprisane ytterlegare

Å reise i ferjesambandet Hareid – Sulesund kan bli vesentleg dyrare både for private og næringsdrivande, dersom fylkesrådmannen får gjennomslag for forslaga sine. Han føreslår å ta sambandet Hareid – Sulesund frå takstsone 10 til 11 – på toppen av den solide auken som allereie er vedtatt av fylkestinget.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Å reise i ferjesambandet Hareid – Sulesund kan bli vesentleg dyrare både for private og næringsdrivande, dersom fylkesrådmannen får gjennomslag for forslaga sine.