Ber om meir pengar til utbygginga

Nybygget skal stå der det gamle idrettsbygget står i dag. Nybygget vil hengje saman med eksisterande skulebygg.   Foto: Sporstøl Arkitekter

Nyhende

Ulsteinvik barneskule har lenge vore for liten. Skulen manglar klasserom, areal til tilpassa opplæring og areal til praktisk og variert opplæring. Skulen treng også meir plass til kontor til lærarane.