God pris og lågare risiko gav Kleven Verft oppdraget:

– Det var heilt naturleg for meg å høyre med Kleven også

Enorm flate: Dekket på lekteren «Boabarge 33» er allereie stort nok til å huse ei ekstra lang og litt smal fotballbane, men skal altså utvidast til ei breidde på heile 60 meter på det breiaste. Breidda i dag er 36 meter. Det skal også monterast på åtte nye oppdriftstårn lengst borte på dekket sett frå denne vinkelen, og dekkshusa skal hevast med ti meter frå det nivået ein ser på bildet – ei dobling av dagens høgde. Lekteren skal rett på oppdrag utanfor kysten av Vest-Afrika etter ferdigstilling ved Kleven Verft.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Prosjektleiar Jostein Innerdal i Boa Barges er ein erfaren skipsbyggar, og har hatt mange ulike stillingar i ulike selskap kring om i verfts-Noreg. Mellom anna har han ei fortid som konsulent for nettopp Kleven.