Dette fekk ikkje plass i budsjettet

  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Lista over investeringstiltak som kommunedirektør ikkje fann pengar til å prioritere i budsjett og økonomiplanen er lang.