Administrasjonsutvalet:

– Redd for at nokon skal gjere noko med barneskulen

Administrasjonsutvalet tok føre seg framlegget til budsjett- og økonomiplan.

Budsjett: Før formannskapsmøtet hadde ein møte i administrasjonsutvalet. 

Nyhende

Tysdag var det kalla inn til møte i administrasjonsutvalet i Ulstein kommune. Der fekk dei hovudtillitsvalde kom med innspel til budsjettprosessen.