Hareid formannskap

Går inn for at alle krinsar skal ha tilgjengelege bustadtomter

Kart: Kommunalsjef Kai-Rune Bjørke viste fram kartet over Brandal, så var diskusjonen i gang om kvar kommunen bør leggje til rette for bustadbygging. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Hareid formannskap ville ikkje prioritere mellom dei ulike krinsane. Kommunen bør ha bustadtomter å tilby i alle krinsar, meinte dei.