PR-stuntet som vart ein tradisjon

Frå omdiskutert PR-stunt til fast adventstradjon: Det var designbyrået Fantastiske Osberget, ved tvillingbrørne Åge og Magne Grimstad, som tok initiativet til å setje opp adventsstjerna på Osberget. Stjerneprosjektet har ein heil dugnadsflokk knytt til seg, representert ved Hans Olav Vattøy (t.h) 

Nyhende

Som gode naboar kivar ein ofte om å vere størst og best, men kven er det eigentleg som har den største adventsstjerna på Ytre Søre?