Hareid kommune

Her må det kuttast

I framlegget til budsjett for Hareid kommune det komande året har sektorane lagt inn innsparingar på 16 millionar til saman.

Hareid kommune: Hareid kommune står føre omstillingar og kutt for å få ned utgiftene til kommunen. Arkivfoto 

Nyhende

Rådmann Ragnhild Velsvik Berge skriv at kommunane får lågare inntekter, og høgare utgifter. For å få budsjettet til å gå i balanse må ein kutte utgifter.