Prioriterer digitalisering

Noko som blir prioritert i budsjettet er utskifting/oppgradering av signalanlegg ved Hadartun.

Hadartun: Det blir personløftar og betre infrastruktur for velferdsteknologi på Hareid sjukeheim i neste års budsjett. Arkivfoto. 

Nyhende

Det vil gje ein betre infrastruktur for velferdsteknologi. Driftstiltak relatert til velferdsteknologi er påkravd, og det er også tenkt at det vil gje betre ressursutnytting i tenesteproduksjonen.