Eigedomsskatten skal opp

Men ikkje så mykje som rådmannen ønskte.

Ordførar Bernt Brandal slo fast at ingen ønskjer eigedomsskatten, men at fleirtalet har sett seg nøydde til å auke den med 0,5 promille i 2020.  

Nyhende

Torsdag var kommunestyrepolitikarane i Hareid gjennom det som truleg er årets viktigaste møte, då budsjett- og økonomiplan skulle handsamast.