Vil ha inn private aktørar i utbygginga av Holstadfeltet

Kommunestyret vedtok å avslutte kommunen sitt arbeid med utbygginga og vil ha inn private aktørar før ein går vidare.

Hareid kommunestyre valte å avslutte utbygginga av Holstadfeltet i si noverande form, men ønskjer å få inn private aktørar som kan få realisert utbygginga.  

Nyhende

Kommunestyret i Hareid tok pause før handsaminga av dei to siste sakene under budsjettmøtet torsdag, då ein rekna med at dette ville vere dei mest krevjande og dei mest tidkrevjande sakene under møter.