Sjølvbergingsprinsippet

Tryggleik på ferjene er tema i leiarartikkelen denne veka.

  Foto: Ole-Ottar K. Høgstavoll

Nyhende

Dei fekk eigentleg ikkje lov til å prate med oss. Heldigvis gjorde dei det likevel, nokre av dei som jobbar på ferjesambandet Hareid-Sulesund.